Inżynieria kliniczna w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych

Ewa Zalewska – Członek Clinical Engineering Division IFMBE 2012-2018, stały współpracownik CED od 2018 Wprowadzenie Regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych w Europie zostały zaktualizowane w ostatnich latach i znacząco zmienione, a zmiany są kolejnym etapem prawodawstwa nowego podejścia do kwestii jakości, bezpieczeństwa i nadzoru nad stosowaniem wyrobów medycznych, w tym aparatury medycznej, wobec wyzwań we…

Dołącz do Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej!

Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej otrzyma dostęp do rocznej subskrypcji elektronicznego wydania czasopisma Inżynier i Fizyk Medyczny! Aby dołączyć do PTIK wypełnij formularz i odeślij na adres: