Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN
INZYNIERIAKLINICZNA.PL


§ 1

Założenia ogólne


1.    Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.inzynieriakliniczna.pl („Serwis”) jest Inżynieria Kliniczna SC  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Duchnickiej 3 ("Administrator").
2.    Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu („Użytkownicy”).
3.    Administrator udostępnia do kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu adres e mail:biuro@inzynieriakliniczna.pl
4.    Niniejszapolityka prywatności dostępna jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Polityka prywatności" w stopce Serwisu.
 

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu


Serwis udostępnia Użytkownikom następujące, bezpłatne usługi:
a)    możliwość komentowania artykułów opublikowanych w Serwisie,
b)    możliwość przesłania pytania do eksperta,
c)    możliwość prenumeraty newslettera.


§ 3

Ogólne zasady korzystania z Serwisu


1.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik zapewnia, że nie będzie łamał prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.    Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
a)    zawierających treści wulgarne lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
b)    zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
c)    naruszających prawa osób trzecich,
d)    zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
e)    zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
f)    zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
g)    zawierających treści pornograficzne;
h)    zawierających przekazy reklamowe;
i)    stanowiące bezpośredni osobisty atak na innego Użytkownika.
3.    Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Administratorem celu uzgodnienia szczegółów współpracy.
4.    Administrator może usunąć z łam Serwisu zamieszczone przez Użytkownika treści niezgodne z prawem lub Regulaminem.


§ 4

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu


1.    Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2.    Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej (newsletter, pytanie do eksperta), posiadanie konta w serwisie Facebook (umieszczanie komentarzy).
3.    Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia do celów statystycznych podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
4.    Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie (szczegółowe informacje na temat prywatności Użytkowników zawarte są w paragrafach 6 oraz 7 niniejszego Regulaminu).
5.    Dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

 

 


§ 5

Polityka plików cookies


1.    Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
2.    Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych Użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
3.    Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz by usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookies z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

 


§ 6

Postanowienia końcowe


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2014 r.
2.    We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.